Christer Ekelund

Personlig Hemsida

Home

Christer Ekelund

Christer Ekelund

+46768762844

  • LinkedIn icon

Hej och Välkommen

Jag arbetar med varumärken och tycker att jag ska leva som jag lär. På den här sidan får du en kort professionell presentation av mig. Ett lite mer personligt, ögonglimtligt och informellt credo.

Vaggan stod i Eksjö på det småländska höglandet. Min mammas släkt härstammar från hantverksskickliga valloner medan pappas släkt i många generationer brukat den karga jorden. Yngst i en stor syskonskara växte jag upp med idrotten som huvudintresse och, efterhand, också musiken. Tävlingsinstinkt tillsammans med ett estetiskt öra, spännande kombination.

Sedan början på 80-talet bor och lever jag i Stockholm. Min son Johan bor och läser vid CBS i Köpenhamn.

Kompetenser

Låt mig kort beskriva mina professionella hörnstenar.

Företagande är en fråga om förändring, förflyttning och anpassning. Från A till B. Ibland fysiskt och handfast men alltid först mentalt i form av en insikt.
Jag kan tillföra kunskap och jag har modeller och metoder som hjälper er att få insikt. Insikten är en förutsättning för att ändra uppfattning, ibland uttryckt som mindset, som i sin tur är en förutsättning för att få till en varaktig förändring.

För mig är kommunikationen förändringens blodomlopp och ofta också dess själ.

Vi lever ju i en tid där allt kommunicerar och transparensen är fullständig. Kanalerna har blivit fler och allt är mer komplext. Ingen, företag, organisation eller privatperson, orkar vara aktiv i alla kanaler och ha kontroll över vad som kommuniceras. Kunskap och prioritering krävs. Kunskap om den snabba förändring som pågår och kunskap om det egna företagets eller organisationens förutsättningar. Prioritering av det som leder mot definierade mål.

Men hur vet man vad som skall kommuniceras? Till vem? Hur?

Här nedan beskriver jag några av de verktyg jag arbetar med.

Credo

Ett credo är den budskapsplattform från vilket all vår kommunikation utgår. Det är en beskrivning som omfamnar alla andra beskrivningar som t ex affärsidé, mission, vision, kultur och långsiktiga strategier. Ett credo visar på hur vi ska uppträda genom sin tonalitet och manér. Utan ett credo blir vår kommunikation splittrad och snuttifierad. Med ett levande credo blir våra kommunikation enklare, billigare och mer trovärdig. En investering för framtiden då media knackar på dörren, ny personal ska skolas in eller vi tar producerar marknadsmaterial.

Varumärket

Det räcker idag inte att bara vara snabb och lyhörd för marknadens behov. Goda och lönsamma verksamhetsidéer kopieras och lanseras.

Det enda som över tiden är unikt är vårt varumärke och hur vi uppfattas. Att strävsamt och långsiktigt arbeta med att fylla det med innehåll som gör oss kända och omtyckta för det vill vill vara kända och omtyckat för har aldrig varit mer affärskritiskt än idag.

Kommunikationen

Kommunikationen har blivit ett av alla organisationers viktigaste instrument för att skapa affärer och driva verksamheten. När jag säger att allt kommunicerar menar jag inte bara det vi säger och skriver, utan också medarbetares uppträdande, produkter och service, interna processer m m. En mästare avslöjas i detaljerna så vill man vara en mästare ska också detaljerna vara rätt.

Jag brukar dela upp kommunikation i intern och extern. Den externa kan sedan definieras som marknadsföring, reklam, PR och information. Den interna är huvudsakligen information och instruktion.

Oavsett vilket ska den utgå från och baseras på tankarna i credot, vår budskapsplattform och all kommunikations moder.

Intressenter och kanaler

Det finns allt fler som är intresserade av din verksamhet. Medarbetare, ägare, kunder, investorer m fl. Antalet kanaler att kommunicera med intressenterna har mångfaldigats de senaste decennierna. Om vi tror på att det är bra och viktigt att ha samma uppträdande och budskap måste det finnas en tydlig plan för vem man kommunicerar med, vad som är viktigt för dem att veta och hur vi når dem mest effektivt.


“Jag anställde Christer på Boxon AB som ansvarig för att bygga upp en KAM-organisation för företagets största kunder. I det ansvaret låg även att representera företaget i det internationella nätverket NovuPak. Under den period Christer fick möjlighet att verka, skapade han en framgångsrik modell och struktur för detta. Han har en strategisk höjd och förmåga att se helheten samtidigt som han har gedigna kunskaper i säljmetodiker som t ex Solution Selling och att ta fram Value Propositions baserat på NOSE. Christer har en trygg ledarstil och en kommunikativ förmåga som gör att han kan implementera idéer hos medarbetare och i en organisation”

Niclas Ridell, Försäljningschef Newbody AB

“A very smart and driven employee. Great fun and business driven!Highly recommended. ”

Niklas Hjelt, Director of Sales & Marketing at PwC Sweden

“Christer is a very reliable and dedicated person to work with. He is fast in all what he deals with but he never compromises with the quality. Christer has the ability to analyze and interpret both people and businesses in an impressive way and he knows how to bring fun into work - it is a pleasure working with Christer!”

Elisabeth Stengard Isacsson, kommunikationskonsult Ägare, kommunikationskonsult på Stengard Consulting

Erfarenhet

Min CV finns på Linkedin, men de senaste 10 åren kan också sammanfattas så här:

Befattningar

o Marknads- och Kommunikationsdirektör
o Försäljningschef
o vVD och affärsområdeschef

Branscherfarenhet

o FM, outsourcing
o Bygg, Fastighet och Finans
o IT, ERP och BI
o Förpackning

Arbetsuppgifter

o Strategiskt varumärkesarbete och positionering
o Drivit förändringsprojekt inom branding, marknad och kommunikation
o Byggt upp internationell försäljningsorganisation
o Ledningsgruppsarbete och personalansvar

Utbildning

o Civilekonomexamen
o Kompletterande studier i företagsekonomi, juridik och IT
o Flertal kvalificerade marknadsutbildningar hos t ex IFL, Berghs och IHM
o Mediatränad av Lennart Ekdahl ett flertal gånger

Referenser

Här är två utdrag ur några av mina senaste projekt.

 

Unable to display PDF
Click here to download
Unable to display PDF
Click here to download

““Christer is a very reliable and dedicated person to work with. He is fast in all what he deals with but he never compromises with the quality. Christer has the ability to analyze and interpret both people and businesses in an impressive way and he knows how to bring fun into work - it is a pleasure working with Christer!””

ELISABETH STENGARD ISACSSON, KOMMUNIKATIONSKONSULT ÄGARE, KOMMUNIKATIONSKONSULT PÅ STENGARD CONSULTING

““A very smart and driven employee. Great fun and business driven!Highly recommended. ” ”

NIKLAS HJELT, DIRECTOR OF SALES & MARKETING AT PWC SWEDEN

““Jag anställde Christer på Boxon AB som ansvarig för att bygga upp en KAM-organisation för företagets största kunder. I det ansvaret låg även att representera företaget i det internationella nätverket NovuPak. Under den period Christer fick möjlighet att verka, skapade han en framgångsrik modell och struktur för detta. Han har en strategisk höjd och förmåga att se helheten samtidigt som han har gedigna kunskaper i säljmetodiker som t ex Solution Selling och att ta fram Value Propositions baserat på NOSE. Christer har en trygg ledarstil och en kommunikativ förmåga som gör att han kan implementera idéer hos medarbetare och i en organisation””

NICLAS RIDELL, FÖRSÄLJNINGSCHEF NEWBODY AB

Personlig energi

Ett gemensamt skapande

Alla vill vi vara en del av och bidra till något större. Alla måste bli sedda. Mitt ledarskap utgår därför från att få mina medarbetare att se, förstå och gilla våra gemensamma mål.

Lagspel, hjärta, tydlighet, mod och passion är viktiga drivkrafter för mig. Med stor och smittande energi driver jag mot definierade mål.

Min egen energi får jag från mötet, det där magiska som uppstår när människor möts och energin flödar.

Alltid på jakt efter nästa utmaning

Contact

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Contact Info

+46768762844

christer_ekelund@hotmail.com

Stockholm